"Belajar di dalam persekitaran yang baik, rakan-rakan yang banyak membantu di samping pensyarah yang berkemahiran tinggi."

 Nama: Muhammad Saufi Syafiq bin Samsul Bahri

Batch: DDPF
Jawatan: Agen Hartanah
Nama syarikat: Gathers Property Sdn Bhd.

Komen tentang UIC: Kemudahan tempat tinggal yang selesa, tempat riadah yang disediakan memuaskan serta banyak aktiviti yang dijalankan supaya pelajar boleh mengambil bahagian serta memperolehi pengetahuan meluas.

Penghargaan utk pensyarah: Pensyarah sangat komited dan mengambil berat mengenai pelajar. Pensyarah banyak berusaha membantu pelajar mendapatkan bahan rujukan yang boleh digunakan untuk kami. Ilmu pengetahuan yang diberi dan kerja yang ditunjukkan amat memuaskan bagi memastikan pelajar dapat mempraktikkan nya di masa hadapan serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang yang akan diceburi.