Anugerah Pelajar Cemerlang Program Kerjasama UTM

Program Kerjasama diantara Kolej Antarabangsa Unifield dan Universiti Teknologi Malaysia adalah program dimana UIC di beri akses untuk menjalankan program akademik di sini.

Seramai 101 Pelajar yang mendapat Anugerah Dekan dan 15 yang mendapat Anugerah Naib Canselor bagi pelajar UTM sesi Disember 2017 sehingga April 2018.