500 PENUNTUT UIC SERTAI LARIAN

 

Kami amat menggalakkan penuntut bergiat aktif dalam semua aspek terutama aktiviti riadah. Kami tidak tertumpu pengajian akademik semata-mata sebaliknya mahu melahirkan graduan yang sihat dan proaktif,"